Oficinas y Bodegas TEKA

  • teka01

Proyecto
Oficinas y Bodegas TEKA

N°PISOS:  1 piso
SUPERFICIE:  3.850 M2
PROPIETARIO:  TEKA
ARQUITECTO:  Ignacio Erenchun